CÁC BẠN THÍ SINH THÂN MẾN

Để phục vụ công tác tuyển sinh cũng như đảm bảo lợi ích cho thí sinh, Phòng Quản lý đào tạo Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức đăng ký trực tuyến cho các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh hệ đại học văn băng 2, hình thức đào tạo chính quy. Tất cả thí sinh phải điền và gửi phiếu đăng ký trực tuyến trước khi nộp hồ sơ (Phòng Quản lý đào tạo không tiếp nhận các hồ sơ chưa đăng ký trực tuyến). Thí sinh dùng mã font UNICODE để điền thông tin bằng tiếng Việt có dấu vào các ô bên dưới.

Để đảm bảo tính chính xác thông tin của thí sinh, đề nghị thí sinh ĐỌC KỸ và THỰC HIỆN ĐÚNG các bước dưới đây:

Bước 1: Điền đầy đủ, chính xác các thông tin vào các ô. Chú ý: Số Chứng minh nhân dân không để khoảng trắng giữa các số.

Bước 2: Ghi thông tin: Trước khi ghi phải kiểm tra tính chính xác, sau đó ấn nút Ghi thông tin.

Bước 3: In thông tin ra giấy. Kết thúc quá trình đăng ký trực tuyến.

Bước 4: Tìm kiếm thông tin nếu cần thiết (không bắt buộc). Nhập số Chứng minh nhân dân vào ô Chứng minh nhân dân rồi ấn nút Tìm kiếm.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

HỒ SƠ CHỈ ĐƯỢC PHÁT HÀNH VÀ NHẬN TẠI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. NHÀ TRƯỜNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC HỒ SƠ THÍ SINH NHẬN GIÁN TIẾP TỪ CÁC CƠ SỞ HAY CÁ NHÂN BÊN NGOÀI.

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG II CHÍNH QUY

Số chứng minh nhân dân:
Họ đệm (ví dụ Trần Thị):  
Tên (FirstName) (ví dụ Phương):  
Ngày sinh:
Tháng sinh:
Năm sinh:
Nơi sinh:  
Giới tính:
Đối tượng ưu tiên:
Số điện thoại liên hệ:  
Địa chỉ thư điện tử:  
Trường ĐH/Học viện đã tốt nghiệp:  
Loại hình đào tạo:
Ngành đào tạo:  
Thuộc diện (Thi/Miễn):
Chuyên ngành đăng ký thi Nguyện vọng I:
Chuyên ngành đăng ký thi Nguyện vọng II (không bắt buộc.nếu không chọn thì để mặc định là Kế toán tổng hợp):
Đăng ký học ôn thi:
Cơ sở đào tạo:
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ TỚI THÍ SINH
Họ tên người nhận thư tay được gửi từ ĐH KTQD đến thí sinh qua đường bưu điện khi cần:  
Địa chỉ đầy đủ nhận thư tay được gửi từ ĐH KTQD đến thí sinh qua đường bưu điện khi cần: